top of page

Truckførerkurs T4

Formålet med opplæringen

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck.

Sertifisert opplæring

Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Modulbasert opplæring

Modul 1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1 dag)
Modul 2.2 - Truck (2 dager)
Modul 3.2 - Praktisk bruk (1 dag) Vi samarbeider med Brubakken AS i Porsgrunn om praksis.
Kurset forutsetter fadderopplæring i bedrift (modul 4.2) 20 skoletimer (15 klokketimer). Kjørebok utleveres ved kursstart.

Alle moduler og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på  www.sert555.no  (kriterier). Trykk på boksene for å åpne læringsplanene.

Prøver

Grunnmodul 1 og 2.2 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ingen praktisk prøve i modul 3.2, da endelig vurdering av kunnskap og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.2 er utført.

Pris

Pris kr. 7 500,- per person (minimun 6 deltakere) som inkluderer arbeidshefter, kjørebok, sertifikat, oppkjøring og bevertning. (Det er ikke bevertning i modul 3.2 da vi er ute i bedrift)

bottom of page