top of page

Arbeidsvarlingskurs 1 – 1 dag

Generelle krav til kompetanse
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesvei. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere har nødvendig opplæring. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.


Kurs 1 er et 6 timers kurs for alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.


Hva er formålet med arbeidsvarlingskurs?

Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe: hvem bør gjennomføre arbeidsvarlingskurs?

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på stedet hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.


Praktisk gjennomføring

Kurset er et dagskurs med klasseromsundervisning. 

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs innen 5 år.
Det utstedes sertifikat fra Statens Vegvesen.
Pris kr. 2 400,- per person inklusive sertifikat og bevertning.
Minimum 15 deltakere.


Arbeidsvarlingskurs 2

Dette kurset er for arbeidsgivere som jobber med varslingsplaner.
Kurset kan kjøres som 2-dagers kurs eller én lang dag fra 08-18. 

Forkunnskaper: Deltaker må ha hatt Arbeidsvarsling 1 i minst ett år. 

Pris kr. 4.300,-. Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål? Ta kontakt så vil vårt dyktige team hjelpe deg.


Arbeidsvarslingskurs 3

Dette kurset er for de som skal dirigere i trafikken. 1 dag. Kurset settes opp på forespørsel. Ta kontakt så hjelper vi deg.

Arbeidsvarsling.jpg

Våre instruktører har lang erfaring

1. april 2018 ble det bestemt at kun godkjente kursholdere som er oppført i kursportalen kan avholde og utstede et gyldig bevis på gjennomført og godkjent arbeidsvarslingskurs. Dette er i henhold til vegnormal N301. Kragerø Kurs og Sikkerhetsopplæring er godkjent kursholder og har lang erfaring med slike kurs.

 

Om du har arbeidsvarslingskurs før 1. april 2018 er dette beviset gyldig frem til det utgår. 

Har du noen spørsmål rundt kurset eller finner du ikke et kurs som passer for deg? Send oss en forespørsel. 

bottom of page