top of page

Arbeidsvarlingskurs 1 – 1 dag

Generelle krav til kompetanse
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesvei. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere har nødvendig opplæring. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.
Kurs 1 er et 6 timers kurs for alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Formål
Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på stedet hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

Praktisk gjennomføring
Kurset er et dagskurs med klasseromsundervisning. 

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs innen 5 år.
Det utstedes sertifikat fra Statens Vegvesen.
Pris kr. 2 400,- per person inklusive sertifikat og bevertning.
Minimum 15 deltakere.

Arbeidsvarlingskurs 2
Dette kurset er for arbeidsgivere som jobber med varslingsplaner.
Kurset kan kjøres som 2-dagers kurs eller én lang dag fra 08-18. 

Forkunnskaper: Deltaker må ha hatt Arbeidsvarsling 1 i minst ett år. 

Pris kr. 4.300,-.

Arbeidsvarslingskurs 3
Dette kurset er for de som skal dirigere i trafikken. 1 dag. På forespørsel.

Industritraktor
bottom of page