top of page

Diisocyanater nivå 1 og 2

Den 24.oktober 2023 ble det påbudt med kurs i Diisocyanater for alle som bruker om bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger. Dette stoffet opptrer i lim, lakk, maling, tetningsmasser, gips og industrielle blandinger og produkter. 

Mange har spurt seg hvorfor arbeidstilsynet setter nye krav til opplæring? Svaret er enkelt, bare i Europe blir over 5000 arbeidstakere syke fra produkter som inneholder disse kjemikaliene (diisocyanater). 

Den 24.oktober 2023 ble det påbudt med kurs i Diisocyanater for alle som bruker om bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger. Dette stoffet opptrer i lim, lakk, maling, tetningsmasser, gips og industrielle blandinger og produkter. 

Mange har spurt seg hvorfor arbeidstilsynet setter nye krav til opplæring? Svaret er enkelt, bare i Europe blir over 5000 arbeidstakere syke fra produkter som inneholder disse kjemikaliene (diisocyanater). 

Hvem må ha kurs i Diisocyanater?

Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

 

Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen: 

  • bygg- og anlegg

  • malings- og håndverkstjenester

  • pleie og vedlikehold av biler og båter

  • møbelindustri

  • ulike industrielle virksomheter

  • helsevesenet

 

Listen er ikke utfyllende. Kravet til opplæring gjelder alle typer bransjer og yrkesgrupper.

 

Opplæringskravet gjelder også uavhengig av:

  • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes

  • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling

  • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har

 

Her kan du lese mer om kravet fra arbeidstilsynet.

Meld deg på kurs diisocyanater i dag

Her kan du se kommende kurs vi holder, om det ikke er satt opp nye kurs i diisocyanater kan du sende oss en forespørsel.

 

Etter endt teori, så må deltaker ha en liten test. 
Pris kr. 1.900,- per person inklusive bevertning og lunsj. 

Kurset krever resertifisering om 5 år. 
Minimum 15 deltakere. 

Giftig kjemikalier_edited.jpg

Nye krav til brukere av diisocyanater

bottom of page