top of page

Diisocyanater nivå 1 og 2

Hva er Diisocyanater? – 1 dag

Den 24.oktober 2023 ble det påbudt med kurs i Diisocyanater. Dette opptrer i lim, lakk, maling, tetningsmasser, gips og industrielle blandinger og produkter.

Hvem må ha kurs i Diisocyanater?

Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

 

Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen: 

  • bygg- og anlegg

  • malings- og håndverkstjenester

  • pleie og vedlikehold av biler og båter

  • møbelindustri

  • ulike industrielle virksomheter

  • helsevesenet

 

Listen er ikke utfyllende. Kravet til opplæring gjelder alle typer bransjer og yrkesgrupper.

 

Opplæringskravet gjelder også uavhengig av:

  • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes

  • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling

  • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har


Etter endt teori, så må deltaker ha en liten test. 
Pris kr. 1.900,- per person inklusive bevertning og lunsj. 

Kurset krever resertifisering om 5 år. 
Minimum 15 deltakere. 

Giftig kjemikalier_edited.jpg
bottom of page