top of page

Nettkurs - HMS for ledere i bygg og anlegg

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver må gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vi tilbyr et fleksibelt og bra nettkurs innen HMS. Kurset er rettet mot alle som har et lederansvar i bedriften din, og spesielt rettet mot bygg og anlegg. 

Nettkurset består både av et læringsspill (del 1) og et digitalt kompendium med dybdelæring (del 2).

Pris:   2.490,-

Hva oppnår du?

Målet med kurset er at du skal kunne forstå og forklare aspekter ved helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt bidra til videreutvikling av virksomhetens internkontrollsystem. ​

 

Deltakeren forventes å kunne bruke de kunnskapene og ferdighetene de får fra kurset til å ettertanke og vurdere både egen og andres bidrag til å utvikle og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Hvem passer dette nettkurset for?

Målgruppen er ledere på ulike nivåer i organisasjonen, tillitsvalgte og personer som er tildelt kontroll- eller koordinerende funksjoner i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Forutsetninger for å delta på kurset

For å sikre best mulig læringsutbytte, anses det som en fordel at deltakerne har ledererfaring eller at de har forståelse av eller innsikt i ledernes roller, ansvar og myndighet, og hva det vil si å utøve ledelse gjennom innflytelse, påvirkning og evne til å føre an, gi retning og skape mening i det som skjer i og rundt organisasjonen. 


Bevis for gjennomført kurs

Kursbevis blir tilsendt etter gjennomført/bestått kurs.


 Hva med en praktisk opplæring?

Kurset er heldigitalt, dvs at det ikke er påkrevd med en praktisk del.

stillas-bilde.jpg
bottom of page