top of page

HMS - innføring for bygg og anlegg

Dette nettkurset er for alle som skal gjennomføre innføring i HMS, og kurset gjelder for alle arbeidstakere som er omfattet av Arbeidsmiljøloven. Kurset er tilrettelagt for de arbeidstakere som jobber i bygg og anlegg. 

Pris: 490,-

Hva oppnår du?

Ved å gjennomføre dette nettkurset vil du inneha kunnskap om grunnleggende HMS-prinsipper, og være bedre rustet til en sikker og helsefremmende arbeidshverdag, og du vil blant annet inneha kunnskap om etablering, vedlikehold og utvikling av internkontrollsystemet. 


Hvem passer dette nettkurset for?

Kurset er rettet mot deg som enten har begrenset eller ingen tidligere erfaring med helse, miljø og sikkerhet, uten begrensning til en spesifikk bransje. Det er også egnet for de som ønsker å oppdatere sine kunnskaper innen HMS. Kurset er for alle arbeidstakere i virksomheter som er omfattet av Arbeidsmiljøloven. 

Du trenger ingen forkunnskaper for å gjennomføre dette nettkurset.

 

Bevis for gjennomført kus

Kursbevis blir tilsendt etter gjennomført/bestått kurs.


 Hva med en praktisk opplæring?

Kurset er heldigitalt, dvs at det ikke er påkrevd med en praktisk del.

stillas-bilde.jpg
bottom of page