top of page

Nettkurs - Lift/Personløfter
Dokumentert opplæring 

Om du skal håndtere en lift/personløfter må du ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring. Den teoretiske delen kan du gjennomføre som nettkurs, den praktiske delen gjennomføres hos en bedrift/arbeidsgiver (se lenger nede om den praktiske delen). 

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring for brukere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om Utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2.

Hovedmål med opplæringen

Målsettingen med opplæringen er at den som får opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås. 

Klasser

A - manuelt flyttbare og tilhengermonterte personløftere med betjening fra flattform eller kurv. 

B - Alle personløftere som blir forflyttet og betjent fra plattform eller kurv. 

C - Alle personløftere montert på bil- eller kjøretøy, men betjent fra plattform eller kurv. 

Pris: 1.750,-

Hva oppnår du?

Ved å gjennomføre kurset skal deltakeren kunne demonstrere sin opparbeidede kunnskap og metodikk gjennom følgende: velge og bruke riktig verneutstyr, identifisere og gjenkjenne de viktigste egenskapene til komponentene, velge riktig klasse og type personløfter basert på arbeidsoppgavene og stedlige forhold. Samt forebygge eller redusere støy- og luftforurensning i arbeidsmiljøet. Man skal også kunne identifisere avvik eller feil på utstyr og rapportere disse til ansvarlig person. Ved gjennomført kurs vil deltakeren også kunne vurdere og fastslå om liften/personløfteren har nødvendig løfteevne og rekkevidde for oppgaven.  Deltakgeren skal også kunne redegjøre for tilgjengelige nødfunksjoner på personløftere.


Hvem passer dette nettkurset for?

Kurset er rettet mot nåværende og fremtidige førere av lifter/personløftere.

Krav til forkunnskaper 

Det er ingen krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset. 


Bevis for gjennomført kus

Når kursdeltaker har bestått den teoretiske delen og innehar nødvendig med praktiske timer, så utstedes et kompetansebevis. 

 Hva med en praktisk opplæring?
Kurset består av to deler. Den teoretiske delen tar du her på nett, mens den praktiske opplæringen gjennomføres hos en bedrift/arbeidsgiver. 

Den praktiske delen kan bestå av klassene: 

A+B = 25 timer 

A+B+C = 50 timer 

(Alle timer er á 45 minutter.) 

Ta kontakt med oss for å få tilgang til skjema som skal fylles ut. 

Opplæringen skal gis av en person som innehar tilsvarende kompetanse, og skal dokumenteres av enten daglig leder, HMS-ansvarlig eller verneombud. 

stillas-bilde.jpg
bottom of page