top of page

Kurs - Mobilkran G1

Formålet med opplæringen

Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for førere av lastebilkran og personløfter.

Sertifisert opplæringKurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS). Kurset gir også kompetansebevis i G8 Lastebilkran og G20. 
 
Modulbasert opplæring

  • Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1 dag)

  • Modul G11 – Løfteredskap (2 dager)

  • Modul 2.4 – Mobilkran (4 dager)

  • Modul 3.4 – Praktisk bruk (2 dager)


Det forutsetter fadderopplæring i egen bedrift (modul 4.4) med totalt 160 timer. Det utleveres kjørebok ved kursstart.Alle moduler og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på  www.sert555.no (kriterier).
Trykk på boksene for å se opplæringsplanene.

Prøver

Grunnmodul 1, G11 og 2.4 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ingen praktisk prøve i modul 3.4 da endelig vurdering av kunnskap og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.4 er utført.

Pris 

Pris kr. 32.500,- per person for fullt kurs unntatt modul 4.4 (faddertimer) (minimum 3 deltakere). Prisen inkluderer arbeidshefter, løftetabeller, kjørebok, sertifikat, oppkjøring og bevertning (ikke bevertning i modul 3.4). 

Pris for modul 2.3, 2.4 og 3.4 kr. 30.000,-.

Pris for modul 2.4 og 3.4 kr. 25.500,-

Industritraktor
bottom of page