top of page

Kurs - Mobilkran G1

Har du behov for kurs i mobilkran? Alle som skal bruke en mobilkran trenger et kompetansebevis. Vi tilbyr mobilkrankurs G1 i Kragerø. Vårt dyktige team har mange års erfaring og vi vil påse at du får den nødvendige kompetansen du trenger.

Ønsker du å melde deg på mobilkrankurs G1 eller har du noen spørsmål? Ta kontakt, vi hjelper deg.

Formålet med mobilkrankurs

Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for førere av lastebilkran og personløfter.


Sertifisert opplæring

Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS). Kurset gir også kompetansebevis i G8 Lastebilkran og G20. 
 
Mobilkrankurset består av modulbasert opplæring

  • Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1 dag)

  • Modul G11 – Løfteredskap (2 dager)

  • Modul 2.4 – Mobilkran (4 dager)

  • Modul 3.4 – Praktisk bruk (2 dager)


Det forutsetter fadderopplæring i egen bedrift (modul 4.4) med totalt 160 timer. Det utleveres kjørebok ved kursstart.Alle moduler og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på www.sert555.no (kriterier). Trykk på boksene for å se opplæringsplanene.


Avsluttende prøve

Grunnmodul 1, G11 og 2.4 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ingen praktisk prøve i modul 3.4 da endelig vurdering av kunnskap og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.4 er utført.


Priser - Hva koster mobilkrankurs

Pris kr. 32.500,- per person for fullt kurs unntatt modul 4.4 (faddertimer) (minimum 3 deltakere). Prisen inkluderer arbeidshefter, løftetabeller, kjørebok, sertifikat, oppkjøring og bevertning (ikke bevertning i modul 3.4). 

Pris for modul 2.3, 2.4 og 3.4 kr. 30.000,-.

Pris for modul 2.4 og 3.4 kr. 25.500,-

Vi har flere mobilkrankurs i løpet av året, om du ikke finner et kurs som passer kan du sende oss en forespørsel. Vi hjelper deg gjerne.

Industritraktor
bottom of page