top of page

Nettkurs - Modul 1
Grunnkurs for maskinopplæring, løfte- og stablevogner (truck) og krantyper

En rekke kurs krever at du har gjennomført modul 1 før du får mulighet til å melde deg videre på maskinkurs, løtfte- og stablevogner og krantyper. Dette gjelder også for de som skal ta sertifisert opplæring i anhukning, stropping og signalgiving (G11).

 

 Hos oss kan du gjennomføre den teoretiske delen som nettkurs, Når dette er bestått kan du gjennomføre den praktiske delen (hos sertifisert opplæringsbedrift). Kragerø kurs og sikkerhetsopplæring AS har mange av disse kursene (se "Våre kurs").

Pris: 1.750,-

Formålet med opplæringen 

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-3 i "Forskrift om utførelse av arbeid", en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. 

Hva oppnår du?

I kurset går vi gjennom sikkerhetsopplæring, lover/regler, arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, samt ytre miljø. kurset inneholder også informasjon om sikkerhetsbestemmelser og bruk av arbeidsutstyr, samt informasjon om farlig gods- merking og håndtering.

Hvem passer dette nettkurset for?

Forskriften om utførelse av arbeid § 10-3 sier at alle som skal jobbe med løfteredskaper, kraner, trucker og masseforflytningsmaskiner må ta dette kurset

Opptakskrav 

Det er ingen opptakskrav for å ta Modul 1. 

Bevis for gjennomført kus

Når du har gjennomført Modul 1 vil du få tilsendt et kursbevis for bestått teorikurs. Det utstedes ikke kompetansebevis før man er ferdig med G11, maskinkurs, truckkurs eller krankurs. 

 

 Hva med en praktisk opplæring?

Det er ingen praktisk opplæring i tillegg i Modul 1. Det er et rent teorikurs. 

stillas-bilde.jpg
bottom of page