top of page

Stillasbyggerkurs 5-9 meter – 4 dager

Stillasbyggerkurset består av modulbasert opplæring

Det er 15 timer teori og 15 timer praksis. Kurset er tilrettelagt deg som skal montere stillas inntil 5 meter og inntil 9 meter. Vi kjører kurset på merket Haki.

Skader og dødsfall i forbindelse med arbeid i høyden utgjør en av de hyppigste årsakene til ulykker på norske arbeidsplasser. Derfor er det avgjørende at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte kan utføre jobboppgavene sine på en trygg måte.

Arbeidstilsynet har klare krav og regler i forbindelse med arbeid i høyden, les mer her.


Hva er formålet med stillasbyggerkurset?

Å gi montører av stillas nevnt i 10-1, 10-2 og kap. 17 i Forskrift om utførelse av arbeid (best. 703) en generell grunnopplæring i sikker montering og demontering av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.
 
Delmål kunnskap 
•    Å anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering, samt vedlikehold av stillaser
•    Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
•    Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
•    Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan
•    Opplæring i veiledning for montering, bruk og demontering
•    Opplæring i tildekning og væromslag Herunder oppbygging, betjening, brukeregenskaper, vedlikehold, kontroll og fare/sikkerhet

Delmål ferdighet
•    Selvstendig kunne monterer og demontere ulike stillaser på en forsvarlig måte
•    Selvstendig benytte riktig verneutstyr
•    Selvstendig utføre, kontroll og vedlikehold
•    Fallsikring
På stillaser over 2 meter stilles det krav til opplæring i fallsikringsutstyr. Denne opplæringen inkluderes i vårt kurs.

Leksjonsanvisninger
•    Modul 5-A1 Rullestillas
•    Modul 5-A2 Rammestillas
•    Modul 5-A3 Spirstillas

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta og stillasbyggerkurset.
 

Hva koster et stillasbyggerkurs?
Pris for stillasbyggerkurset ligger på kr. 7 500,- per person (minimum 6 deltakere). Dette inkluderer arbeidshefter, sertifikat og bevertning.
Det gis kursbevis og sertifikat. Deltaker blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Har du noen spørsmål rundt stillasbyggerkurs eller ønsker du å melde deg på et kurs? Ta kontakt så hjelper vårt dyktige team deg. Om det ikke er satt opp nye kurs, send oss en forspørsel.

stillas-bilde.jpg
bottom of page