top of page

Stillasbyggerkurs 5-9 meter – 4 dager

Modulbasert opplæring
 
Det er 15 timer teori og 15 timer praksis. Vi kjører kurset på merket Haki.

Mål

Å gi montører av stillas nevnt i 10-1, 10-2 og kap. 17 i Forskrift om utførelse av arbeid (best. 703) en generell grunnopplæring i sikker montering og demontering av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.
 
Delmål kunnskap
 
•    Å anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering, samt vedlikehold av stillaser
•    Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
•    Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
•    Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan
•    Opplæring i veiledning for montering, bruk og demontering
•    Opplæring i tildekning og væromslag Herunder oppbygging, betjening, brukeregenskaper, vedlikehold, kontroll og fare/sikkerhet

Delmål ferdighet

•    Selvstendig kunne monterer og demontere ulike stillaser på en forsvarlig måte
•    Selvstendig benytte riktig verneutstyr
•    Selvstendig utføre, kontroll og vedlikehold
•    Fallsikring
På stillaser over 2 meter stilles det krav til opplæring i fallsikringsutstyr. Denne opplæringen inkluderes i vårt kurs.

Leksjonsanvisninger

•    Modul 5-A1 Rullestillas
•    Modul 5-A2 Rammestillas
•    Modul 5-A3 Spirstillas

Forkunnskaper: Ingen

Pris

Pris kr. 7 200,- per person (minimum 6 deltakere). Dette inkluderer arbeidshefter, sertifikat og bevertning.
Det gis kursbevis og sertifikat. Deltaker blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Industritraktor
bottom of page