top of page

Kurs - varme arbeider

Varme arbeider – 1 dag

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Vår instruktør er godkjent av Norsk Brannvernforening.

 

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider involverer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Kurset tar blant annet opp følgende tema:

•    Varme arbeider som brannårsak
•    Brannteori
•    Brann og brannslukking
•    Valg av slukkemidler
•    Førstehjelp ved brannskader
•    Aktuelle lover, forskrifter og regler
•    Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Teori med prøve.
Digitalt sertifikat fra Norsk Brannvernforening. 5 års varighet.
Pris kr. 2 400,- per person inklusive slukkekurs, sertifikat, arbeidshefte og bevertning.

Minimum 15 deltakere. 

Industritraktor
bottom of page