top of page

Kurs - varme arbeider

Kurs i varme arbeider gjennomføres på en dag. Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Vår instruktør er godkjent av Norsk Brannvernforening. Har du noen spørsmål eller ønsker du å melde deg på et av våre kurs om varme arbeider? Ta kontakt så hjelper vi deg.

Håndtering av Varme Arbeider: Sikkerhet i Fokus

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider involverer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset i varme arbeider tar blant annet opp følgende tema:
•    Varme arbeider som brannårsak
•    Brannteori
•    Brann og brannslukking
•    Valg av slukkemidler
•    Førstehjelp ved brannskader
•    Aktuelle lover, forskrifter og regler
•    Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Teori med prøve 

Etter kurset må du ta en teoretisk prøve, slik at vi ser at du har tilegnet deg tilstrekkelige kunnskaper. Ved bestått prøve får du et digitalt sertifikat fra Norsk Brannvernforening. Dette har 5 års varighet og er gyldig i hele Norden.

 

Hva koster kurs i varmer arbeider?

Pris kr. 2 400,- per person. Dette er inkluderer slukkekurs, sertifikat, arbeidshefte og bevertning.

Minimum 15 deltakere må delta på kurset.

Hvem trenger godkjent sertifikat i varme arbeider?

Om du skal utføre oppgaver som genererer høy varme i områder som ikke er spesielt tilrettelagt for det, er det essensielt å være klar over sikkerhetskravene.  Eksempler på dette kan være arbeidsoppgaver som sveising, kutting av takstein på en byggeplass eller f.eks bruk av varmluftpistol i en kjeller. Sertifisering er påkrevd for å sikre trygg utførelse av slike oppgaver. 

 

Er du usikker på om du eller dine ansatte trenger denne sertifiseringen? Ta kontakt, vi kan gi svar på hvilke regler som gjelder for din bedrift. Vårt erfarne team vil veilede deg gjennom kravene og sørge for at du oppfyller alle nødvendige kriterier.

Sikker utførelse av varme arbeider er av ekstremt viktighet for å forhindre ulykker og skader. Ved å skaffe deg eller dine ansatte riktig sertifisering, investerer du i en tryggere arbeidsplass og bidrar til å opprettholde høye sikkerhetsstandarder. 

slukke-brann-varme-arbeider.jpg
bottom of page