top of page

Førstehjelpskurs 

Formål 

 

Kurset gir opplæring av HLR, stabilt sideleie, varsling og stans av blødninger. 

Kurset er sykepleier og pedagog, og er godkjent instruktør i førstehjelp. 

Kurset er beregnet for firmaer. 

Pris og antall deltakere

Industritraktor
bottom of page