top of page

Kurs - Lastebilkran G8

Formål med opplæringen

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i "Forskrift om utførelse av arbeid", en god opplæring i sikker bruk av arbeidsutstyr, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Formål med opplæringen

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i "Forskrift om utførelse av arbeid", en god opplæring i sikker bruk av arbeidsutstyr, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sertifisert opplæring

Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Modulbasert opplæring

  • Modul 1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1 dag)

  • Modul G11 - Løfteredskap (2 dager)

  • Modul 2.8 - Lastebilkran (3 dager)

  • Modul 3.8 - Praktisk bruk (1 dag)


Alle deltakere må ha tilgang til fadder i egen bedrift. Det skal gjennomføres 40 faddertimer (modul 4.8). Kjørebok utleveres ved kursstart.
Alle moduler og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på  www.sert555.no  (kriterier).

Prøver

Grunnmodul 1, G11 og 2.8 avsluttes med skriftlig prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese- og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.8 da endelig vurdering av kunnskap og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.7 er utført.

Pris

Pris kr. 12 950,- per person (minimum 6 deltakere). Prisen inkluderer kursmateriell, løftetabeller, sertifikat, oppkjøring og bevertning/lunsj (ikke bevertning under modul 3.8)

Industritraktor
bottom of page