top of page

Kurs - Lastebilkran G8

Skal du benytte deg av en lasteblkran i forbindelse med jobb? I Norge må du ha sertifikat om du skal bruke en lastebilkran som har en løftekapasitet på over 2 tonnmeter. Vi tilbyr sertifisert opplæring til lasebilkran G8. Har du noen spørsmål eller ønsker du å melde deg på et av våre kurs? Ta kontakt med oss.

Formål med opplæringen

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i "Forskrift om utførelse av arbeid", en god opplæring i sikker bruk av arbeidsutstyr, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. 

Myndighetene krever at personer som skal operere lastebilkraner, må ha grunnleggende sikkerhetssertifisering. For å fullføre kurset må deltakerne bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Kragerø Kurs og Sikkerhetsopplæring tilbyr et engasjerende og informativt kurs som gir deltakerne en solid forståelse av sikker drift av lastebilkraner.

Meld deg på et av våre kurs i dag. Om du ikke finner et kurs som passer, om det ikke er flere ledige plasser på kurset eller om vi ikke har fått satt opp et nytt kurs... send oss en forespørsel så vil vi hjelpe deg.

Sertifisert opplæring

Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Modulbasert opplæring

  • Modul 1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1 dag)

  • Modul G11 - Løfteredskap (2 dager)

  • Modul 2.8 - Lastebilkran (3 dager)

  • Modul 3.8 - Praktisk bruk (1 dag)


Alle deltakere må ha tilgang til fadder i egen bedrift. Det skal gjennomføres 40 faddertimer (modul 4.8). Kjørebok utleveres ved kursstart.
Alle moduler og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på  www.sert555.no  (kriterier).

Prøver

Grunnmodul 1, G11 og 2.8 avsluttes med skriftlig prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese- og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.8 da endelig vurdering av kunnskap og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.7 er utført.

Pris

Pris kr. 12 950,- per person (minimum 6 deltakere). Prisen inkluderer kursmateriell, løftetabeller, sertifikat, oppkjøring og bevertning/lunsj (ikke bevertning under modul 3.8)

Industritraktor
bottom of page