top of page

Kurs - Traverskran G4

Formålet
 
Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Om det ikke er satt opp nye traverkran kurs kan du sende oss en forespørsel.

Modulbasert opplæring

 • Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1 dag)

 • Modul G11 – Løfteredskap (2 dager)

 • Modul 2.7 – Bro- og traverskran (2 dager)

 • Modul 3.7 – Praktisk bruk (1 dag)


Det forutsetter fadderopplæring i egen bedrift (modul 4.7) med totalt 32 timer. Det utleveres kjørebok ved kursoppstart.  Alle moduler og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på  www.sert555.no  (kriterier). Trykk på boksene for å se læringsplaner.

Dette går vi gjennom på kurset:

 • Innledning med krav til fører

 • Bruksområder for traverskraner

 • Ulykker med bro- og traverskraner

 • Oppbygging av forskjellige typer

 • Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner

 • Sikkerhetsbrytere

 • Ståltau / blokk

 • Sertifisering / dokumentasjon

 • Kontroll og vedlikehold 

 • Hovedkomponenter

 • Kontrollpunkter

 • Overlastsikkerhetsutstyr

 • Praktisk bruk av løfteredskap

 • Kjøreteknikk

Industritraktor

Modulbasert opplæring

 • Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1 dag)

 • Modul G11 – Løfteredskap (2 dager)

 • Modul 2.7 – Bro- og traverskran (2 dager)

 • Modul 3.7 – Praktisk bruk (1 dag)


Det forutsetter fadderopplæring i egen bedrift (modul 4.7) med totalt 32 timer. Det utleveres kjørebok ved kursoppstart.  Alle moduler og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på  www.sert555.no  (kriterier). Trykk på boksene for å se læringsplaner.

Prøver

Grunnmodul 1, G11 og 2.7 avsluttes med skriftlig prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese- og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.7 da endelig vurdering av kunnskap og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.7 er utført.

Pris

Pris kr. 12 000,- per person (minimum 6 deltakere). Prisen inkluderer arbeidsbøker, løftetabeller, kjørebok, sertifikat, oppkjøring og bevertning (ikke bevertning i modul 3.7).

bottom of page