top of page

Nettkurs - Anhuker og signalgiver 
Dokumentert opplæring

Nettkurset gir deg den teoretiske opplæringen i anhukning, stropping eller signalgiving. Du bestemmer selv hvor og når du skal gjennomføre kurset, tilgangen til nettkurset får du via telefon, nettbrett eller datamaskin. Praksisen gjennomføres i en bedrift eller av din arbeidsgiver (se lenger nede om praksis). 

I samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid (§§ 10-1 og 10-2) kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring for alt arbeidsutstyr som arbeidsgiver, etter risikovurdering, finner at  det krever særlig forsiktighet ved bruk. I bedrifter vil normalt all bruk av løfteredskap medføre en risiko for personell. 

Forskrift om Arbeidsplassforskriften best.nr. 702, krever også at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne gis egnet opplæring og nøyaktig instruksjon om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen. 

Pris: 1.750,-

Hva lærer du av teori?

Etter gjennomført nettkurs skal du være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap og vise metodebruk. Samt at du skal:

 • Kunne redegjøre for ulike typer av ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon, og hvordan ulykker kan forebygges. 

 • Være kjent med hvilket ansvar som påhviler involvert personell ved ulykker. 

 • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer av løfteredskap. 

 • Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler. 

 • Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.

 • Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner. 

 • Ha kunnskap om riktig bruk av kommunikasjonsradio/samband i forbindelse med løfteoperasjoner. 

Praktisk opplæring avhenger av type arbeid du skal utføre.

Her er eksempler:

 • Kjetting og dertil materiellopplæring 

 • Sjakler og dertil materiellopplæring 

 • Øyebolter og dertil materiellopplæring 

 • Ståtaustropper og dertil materiellopplæring 

 • Fiberstropper og dertil materiellopplæring 

 • Andre løfteredskap som er nødvendig


Krav til forkunnskaper

Det er ingen forkunnskaper ut over minimumsalder og ha helse som er hensiktsmessig for anhuker og singnalgiver. 

Bevis for gjennomført kus

Når du har bestått teorikurs, og arbeidsgiver har dokumentert nødvendig praksis, så utsteder vi et kompetansebevis for dokumentert opplæring i Anhuker og signalgiver. 

Dokumentert praksis i bedrift/arbeidsgiver 

Ta kontakt med oss for å få nødvendige papirer til utfylling av praksis. Praksisen fylles ut av en opplæringsansvarlig som kan være daglig leder, HMS-ansvarlig eller verneombud. Personen som fyller ut dokumentert praksis må selv inneha nødvendig opplæring i Anhuker og signal eller sertifisert opplæring i krantyper (G-kurs). Opplæringsansvarlig må også sende inn kopi av sitt kompetansebevis. 

bottom of page