top of page

Kurs - Teleskoptruck C1/C2

Formål

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Opptaksvilkår

Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner, eller modul 2.2 Truck, eller Modul 2.8 Lastebilkran

Klasser


- C1 Teleskoptruck med løftekapasitet til og med 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis.
- C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet til og med 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplassfølger med bomkonstruksjonen rundt.

Sertifisert opplæring

Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Moduler

Tilleggsmodul C1/C2 Teleskoptruck – 1 dag med teoretisk prøve.
Alle deltakere må ha tilgang til faddere i egen bedrift (modul 4). Det er 8 timer for truck og masseforflytting og 16 timer for lastebilkran (G8). Kjørebok deles ut ved oppstart av kurs.

Pris

Pris kr.  4 150.- (minimum 4 deltakere). Prisen inkluderer arbeidsbøker, sertifikat, oppkjøring og bevertning.

Industritraktor
bottom of page