top of page

Stropp og anhuk - G11

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere/ stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelsen med bruken unngås. 

Opptaksvilkår 

Kandidaten må ha bestått Modul 1 (HMS) de siste 3 årene. 

Kandidaten kan senere bygge på ulike krantyper. 

(Vi tilbyr også Modul 1 ved behov)

 

Sertifisert opplæring

Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Pris

Pris kr. 4.300.-. Prisen inkluderer arbeidsbøker, sertifikat, løftetabeller og bevertning.

Industritraktor
bottom of page