top of page

Nettkurs - Fallsikringskurs
Dokumentert opplæring 

Vi tilbyr et omfattende nettkurs i fallsikring teori, Kurset gir grundig opplæring for arbeid i høyden og bruk av fallsikringsutstyr. Kurset varer rundt 3 timer. Kurset er hjemlet i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav, kap. 17 Arbeid i høyden

Loven krever at alle arbeidstakere som skal bruke fallsikringsutstyr må ha gjennomført opplæring i riktig bruk av utstyret (ref. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 8 § 8-1).

Kurset består av en teoridel og en praksisdel i bedrift. 

Pris: 1.750,-

Hvem passer dette nettkurset for?
Kurset er rettet mot arbeidstakere som jobber i høyden under forhold som krever personlig fallsikringsutstyr.


Bevis for gjennomført kurs

Når du har tatt vårt teorikurs, så er det arbeidsgivers ansvar å gi nødvendig opplæring på praksis. Praktisk opplæring kan gjøres bedriftsinternt eller bedriftseksternt med en kompetent person som har kompetansebevis fra tilsvarende kursområde fra tidligere. Når du har levert dokumentasjon på praksis, utsteder vi et kompetansebevis fra Sentralregisteret. Ta kontakt for skjema til praksisopplæringen. 

Teori fallsikring

Nettkurset gir følgende teoretisk innføring (etter NS 9610:2020)

 1. Regelverk

 2. Ulykker og hendelser

 3. Fallteori

 4. Arbeid i høyden

 5. Bruk av stillas

 6. Utstyr og metode (forebyggende, falloppfangende og forankringspunkter)

 7. Planlegging og sikring

 8. Utførelse av arbeid

 9. Kontroll og vedlikehold av utstyr 

 10. Hengetraume og sikkerhet

Praksis fallsikring

Praksis avhenger av hva slags type fallsikring du skal utfør (etter NS 9610:2020)

 • Stillas (Fra 190 min)

 • Mast/antenne/boretårn (Fra 245 min)

 • Arbeid ut mot kant/arbeid på skrå flater (Fra 245 min)

 • Lukkende rom/sjakter/kummer/tanker (Fra 255 min)

 • Personløftere/kurv/klatrestillas/hengestillas (Fra 90 min)

 • Vindkraft (Fra 305 min)

 • Arbeid i trestolpe og tremast (Fra 265 min)

 • Petroleumsvirksomhet (Fra 255 min)

 • Fullstendig opplæring (780 min = 13 timer)

Dersom du skal ha opplæring i redningsutstyr, så kommer det en tilleggsmodul.

Tiden avhenger av om du skal ha:

 1. Egenredning (obligatorisk, 4 timer) 

 2. Kameratredning (alternative emner, 4-16 timer) og

 3. Organisert redning (obligatorisk, 19,5 timer). 

kurs-klatre-fall.jpg

Hva sier kundene våre

Erik S.

Enkel og bra. Jeg fikk gjennomført kurset når jeg hadde mulighet.
bottom of page