top of page

Kurs - Fastmontert hydraulisk kran G20

Formål 
Hensikten med opplæringen er å gi kranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av fastmontert hydraulisk kran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.  Opplæringen skal gi kandidaten god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 

G20 er en dokumentert opplæring. 

Opptaksvilkår tidligere
Kandidaten må kunne dokumentere Modul 1 og G11. 

Vi tilbyr også disse kursene. Disse kurene er en del av sertifisert opplæring. 

Klasser
G20 - fastmontert hydraulisk kran 

Sertifisert opplæring i fastmontert hydraulisk kran
Kurset gir en sertifisert opplæring for G11, og dokumentert opplæring for G20. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

 Pris
Pris kr. 10.000.- for alle moduler. Prisen inkluderer arbeidsbøker, løftetabeller, sertifikat og bevertning. Ta kontakt om du lurer på moduler og pris. Vi veileder deg i ditt behov. Om du ikke finner et kurs som passer kan du sende oss en forespørsel.

Industritraktor
bottom of page