top of page

Kurs - Masseforflytning  (M2, M4 og M6)

Formål 
Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflytningsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidaten god innsikt i prinsippene for masseforflytingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

 

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.  Når kandidaten har bestått teoretisk prøve og praktisk kjøreprøve på masseforflytningsmaskiner, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflytningsmaskiner. 

Opptaksvilkår tidligere Kandidaten må kunne dokumentere å ha gjennomført Modul 1, eller ta Modul 1 i forbindelse med masseforflytningsmaskiner.

 

Klasser

M2 - Gravemaskin

M4 - Hjullaster

M6 - Dumper

Sertifisert opplæring og faddertimer
Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Kandidaten må ha  32 skoletimer fadderopplæring i egen virksomhet. Dette tilsvarer 24 klokketimer. Antallet er per maskin som man skal kjøre opp i.


 Hva koster et kurs i masseforflytning?

Pris for et masseforflytningskurs er kr. 13.000.- (minimum 6 deltakere). Prisen inkluderer arbeidsbøker, sertifikat, oppkjøring og bevertning.

I løpet av året holder vil flere kurs i masseforflytning, om du ikke finner et kurs som passer eller om du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne.

Industritraktor
bottom of page