top of page

Kurs - Masseforflytting  (M2, M4 og M6)

Formål 

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.  Opplæringen skal gi kandidaten god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.  Når kandidaten har bestått teoretisk prøve og praktisk kjøreprøve på masseforflyttingsmaskiner, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflyttingsmaskiner. 
 

Opptaksvilkår tidligere

Kandidaten må kunne dokumentere å ha gjennomført Modul 1, eller ta Modul 1 i forbindelse med masseforflyttingsmaskiner. 

Klasser

M2 - Gravemaskin 
M4 - Hjullaster 
M6 - Dumper  

Sertifisert opplæring og faddertimer

Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Kandidaten må ha  32 skoletimer fadderopplæring i egen virksomhet. Dette tilsvarer 24 klokketimer. Antallet er per maskin som man skal kjøre opp i. 


 Pris

Pris kr. 13.000.- (minimum 6 deltakere). Prisen inkluderer arbeidsbøker, sertifikat, oppkjøring og bevertning.

Industritraktor
bottom of page