top of page

Nå med kurs i diisocyanater

Fra 24.august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Vi kan nå tilby kurs på nivå 1 og 2. Diisocyanater er svært allergifremkallende og kan gi både astma og hudplager.


Hva er diisocyanater?

Diisocyanater opptrer i lim, lakk, maling, tetningsmasser, gips og industrielle blandinger og produkter. Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer. Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen

  • bygg- og anlegg

  • malings- og håndverkstjenester

  • pleie og vedlikehold av biler og båter

  • møbelindustri

  • ulike industrielle virksomheter

  • helsevesenet

Listen er ikke utfyllende. Kravet til opplæring gjelder alle typer bransjer og yrkesgrupper. Kurset gjelder for ALLE arbeidstakere og arbeidsgivere, og at det er en resertifisering om 5 år.flasker med giftig innhold diisocyanat
Produkter med giftig innhold som diisocyanaterComments


Commenting has been turned off.
bottom of page