top of page

Veien til et sertifikat i sertifisert opplæring

Veien til et sertifikat som maskinfører, truckfører eller kranfører kan være ulikt fra person til person. Noen skal ta sitt første sertifikat for første gang. Andre skal bygge på moduler de allerede har. Men hvordan fungerer disse modulene?


Under ser du en oversikt over mulig sertifikater man kan ta. Alle timene er oppgitt i skoletimer, dvs. 45 min. (Ganger du timene med 0,75 så får man klokketimer).
Modul 1 (HMS)

Man starter med Modul 1 (HMS). Kurset er på 8 timer og avsluttes med teoriprøve. Dette er obligatorisk før du går videre.


Kranfører må gjennom G11

Dersom du skal ta krantyper, så må man ta G11 (stropp og anhuk). Dette kurset er 16 timer og avsluttes med teoriprøve.


Modul 2 (alle maskiner)

Alle maskiner har ulikt antall teoritimer (se tabell). Modul 2 avsluttes med teoriprøve.


Modul 3 (praksis)

Alle maskiner har en praksisdag. Da viser instruktør hvordan maskinen fungerer og prosedyrer ved behandling av maskinen. Man skal også utføre ulike øvelser og trening.


Modul 4 (faddertimer)

Alle maskiner må ha faddertimer og det er ulikt antall timer for de ulike maskinene. Du skal i vårt tilfelle se etter "Bedriftsopplæring". Det betyr at du tar fadderopplæring i egen virksomhet og det skal dokumenteres i den gule kjøreboka. Du skal gjennomgå variert opplæring. Når du er ferdig med faddertimene, så tar du kontakt med din instruktør og ber om oppkjøring. Din fadder er ansvarlig at du er skikket til å kjøre opp. Dersom han/hun mener at du trenger flere faddertimer, så må man kjøre mer.


Påbygging C1/C2 og G20

Det er mulig å bygge på maskinførerkort (M), truck (T) og lastebilkran (G8) med "rundtomsvingene/teleskop" (C1/C2). Dette er sertifisert opplæring med 8 teoritimer + faddertimer. (8 faddertimer for truck og maskin og 16 faddertimer for lastebilkran). Teoritimene avsluttes med teoriprøve.


G20 er dokumentert opplæring på 8 timer. Her er ingen teoriprøve eller faddertimer. Kurset forutsetter at du har HMS og G11.


For å lese mer om dette, så kan du lese mer her på www.sert555.no . Dersom du trykker i rutene så får man opp fullstendige opplæringsplaner og oversikt. Lykke til med din utdannelse!Comments


bottom of page